Goede buur


En dan heb je een huis gekocht in Nederland! En word je Nederlands ingezetene, zoals dat heet. Omdat je je snel wil inburgeren in je nieuwe woonplaats, wil je je de Nederlandse taal en cultuur snel meester maken. Mogelijk kunnen onderstaande links daarbij helpen. 


Officiële brochure Ministerie Buitenlandse zaken

Typisch Nederlands

Nederlandse cultuur en feestdagen

De Geschiedenis van de Nederlanders

Nederlands leren