Welkom op de nieuwe site!
Actieve inwoners uit meer dan 50 wijken en dorpen werkten mee aan deze nieuwe lay-out. Samen kwamen we tot een weergave waarmee je nog meer kunt ontdekken over je buurt. Veel plezier en leuke ontmoetingen gewenst!

Mienthuus.de

Inloggen of inschrijven

Zyfflich (D)
25 oktober 2018

Inloopavond / spreekuur Deutsche Glasfaser GmbH

OPROEP AAN DE BEWONERS VAN ZYFFLICH.                                                                       WE HEBBEN HET NOG NIET VOOR ELKAAR!!

Op 26 september hield de Deutsche Glasfaser GmbH voor de bewoners van Zyfflich een informatie-avond in de Dorfscheune. Op deze avond werd uitgebreid stil gestaan bij het belang van een snelle internetverbinding voor bedrijven en huishoudens en werd uitgelegd wat de voordelen waren als tenminste 40% van de bewoners op 19 november een contract afgesloten heeft bij Glasfaser GmbH. De belangrijkste voordelen zijn dat aansluitkosten van €750 niet in rekening gebracht worden en dat de aansluiting van de huizen op het glasvezel al over een jaar geregeld is.

Als het aantal contracten op 19 november onder de 40% is in Zyfflich en de omliggende dorpen dan zal er zeer waarschijnlijk de eerstkomende 10 jaar geen glasvezelnetwerk aangelegd worden in Zyfflich en als dat uiteindelijk wel aangelegd wordt dan moet ieder huishouden voor de aansluiting op het glasvezel tenminste €750 betalen.

De informatie-avond op 26 september was druk bezocht en onze verwachting was dan ook dat zeker 40% van de mensen uit Zyfflich zich voor 19 november aan zou melden. Dit weekend stond op de website van Deutsche Glasfaser  het percentage aanmeldingen in Zyfflich en omliggende dorpen:

51 % Wyler (vorher 47%)
50 % Niel (vorher 45%)
39 % Zyfflich (vorher 34%)
25 % Mehr (vorher 23%)
16% Neu-Nütterden (vorher 14%)   

 Ons dorp Zyfflich doet het goed maar we zijn nog niet aan de 40%.

Het is belangrijk te weten dat de 40% norm niet per dorp afzonderlijk behaald moet worden, maar dat alle hierboven genoemde dorpen samen moeten gemiddeld 40% halen. Door met Zyfflich boven de 40% uit te komen, helpen we de andere dorpen om het gestelde gemiddelde te halen.

Onze oproep aan dorpsgenoten die zich nog niet aangemeld hebben, is dat alsnog te doen. Mocht je graag nog wat extra informatie krijgen dan kun je de komende weken op woensdagen vanaf 19.00 uur terecht in het Pfarrheim (bij het kinderdagverblijf) in Zyfflich. Daar wordt dan een inloopavond / spreekuur gehouden over de glasvezelaanleg in Zyfflich.

Deze inloopavond is niet alleen bedoeld voor woningbezitters. Ook huurders van woningen die een glasvezelcontract willen afsluiten met de Deutsche Glasfaser GmbH zijn van harte welkom.

Als je je aanmeldt voor een contract, wil je dat dan doen via de website https://www.musikverein-zyfflich.de/ Klik op de banner van de Deutsche Glasfaser op deze website en vul de aanvraag online in. Het voordeel voor de aanvrager is een bonus van € 30 en € 20 gaat naar de kassa van de Musikverein. Het geld moet later gebruikt worden voor een dorpsproject dus de hele dorpsgemeenschap heeft er baat bij.

Tijdens het spreekuur worden vragen beantwoord en informatie gegeven over glasvezel in het algemeen, over de tarieven en de verwachte meerkosten ten opzichte van de huidige telefoonaansluiting bij het afsluiten van een contract met de Deutsche Glasfaser GmbH.

Laten we er samen voor zorgen dat het aantal deelnemers in Zyfflich op 19 november boven de 40% is. Daarmee zijn we ook in Zyfflich nog beter voorbereid op de toekomst.

Hans-Gerd Kersten

Karel de Waal